Data Lake

Finansowanie systemu dawstwa danych medycznych przez UE - Data Lake

Data Lake - finansowane przez UE

Finansowanie systemu dawstwa danych medycznych przez UE - Data Lake

Dofinansowanie z UE na dane medyczne: Data Lake Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "System DATA LAKE - rozwiązanie umożliwiające bezpieczne i przejrzyste przekazywanie danych medycznych w celach innych niż udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. w celach badawczo-rozwojowych".

Celem projektu jest stworzenie systemu DATA LAKE (opracowanie innowacji produktowej) umożliwiającego technologicznie i prawnie przeprowadzenie procesu donacji danych medycznych (udzielenie przez pacjenta oświadczenia woli w zakresie wykorzystania jego danych medycznych poza procesem diagnostyczno-terapeutycznym).

Oczekiwane wyniki: wdrożenie innowacji produktowej opartej na technologii rozproszonego rejestru DLT (technologia blockchain) poprzez rejestrowanie, przechowywanie i zarządzanie elektronicznymi oświadczeniami woli pacjentów oraz rejestrowanie i przechowywanie rejestru operacji na danych medycznych, co zapewnia pełną transparentność całego procesu.

System stworzony przez firmę Data Lake umożliwi:
1. pacjenci (dawcy danych medycznych) - w celu wyrażenia świadomej zgody na "dawstwo danych medycznych" i zarządzania parametrami tej zgody;


2. podmioty/świadczeniodawcy medyczni (dostawcy danych medycznych) - możliwość czerpania korzyści finansowych i innych (np. naukowych) z uczestnictwa w systemie, gdzie rolą dostawców danych medycznych jest zbieranie oświadczeń woli pacjentów w procesie "darowizny danych medycznych" oraz umożliwienie technologicznego łączenia danych medycznych pomiędzy innymi dostawcami (integracja);


3. firmy farmaceutyczne, firmy technologiczne, firmy badawcze itp. 3. Firmy farmaceutyczne, firmy technologiczne, firmy badawcze itp. (odbiorcy danych medycznych) - uzyskanie prawa dostępu do danych medycznych z wiarygodnego źródła, z pewnością co do zgodności charakteru ich pozyskania, w ilości i profilu interesującym odbiorcę itp.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021-28.02.2022
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 986 850,00 ZŁ
Całkowita wartość projektu: 1 223 790,00 ZŁ

Więcej informacji na temat finansowania UE można znaleźć na stronie Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona EFRR.

Skip to content